#

PPICI - Karir Guru Tahfídh

Kualifkasi

Hafal Al-Qur’an, menguasai tajwid-tahsin, dan makháriju ‘l huruf-nya bersanad.

Job-desc

Mengajarkan santri membaca Al-Quran, menghapal dan melantunkannya dengan benar sesuai kaidah.

Kebutuhan

3 Orang

Keterangan

Untuk semua mata ajar yang berkaitan dengan pembacaan dan hapalan Al-Quran.